Потребителска кошница Брой продукти - 0 бр. Цена: 0 лв.


Продукти


Продукти
начало » продукти - Канцеларски материали » Изработка на клишета и печати
Изработка на клишета за печати
 • Цената на печата не се променя за различните размери печати;
 • В цената е включена изработката на клишето и пластмасова дръжка;
 • В цената не е включен автоматичния печат;
 • При наличие на фирмен знак или при изработка по образец към цената на печата се добавя стойността на графичната обработка;
 • Необходим документ за изработване на печат е копие от съдебно решение за регистрация на фирмата (остава при нас);
 • Срок на изработка - 24 часа.
още купи
Изработка на клишета за печати
7.00 лв. без ДДС
Изработка на клишета за печати
 • Цената на печата не се променя за различните размери печати;
 • В цената е включена изработката на на клишето и пластмасова дръжка;
 • В цената не е включен автоматичния печат;
 • При наличие на фирмен знак или при изработка по образец към цената на печата се добавя стойността на графичната обработка;
 • Необходим документ за изработване на печат е копие от съдебно решение за регистрация на фирмата (остава при нас);
 • Срок на изработка - 3 часа.
още купи
Изработка на клишета за печати
21.00 лв. без ДДС
Изработка на печати Brother
 • Революционна фото технология, позволяваща изработка на печат за по-малко от час;
 • Високо качество на изображението от печата с разделителна способност 600 dpi;
 • При изработка на фирмен знак към цената на печата се добавя стойността на графичната обработка;
 • Необходим документ за изработване на печат е копие от съдебно решение за регистрация на фирмата (остава при нас);
 • Размери - 34 × 58 mm;
още купи
Изработка на печати Brother
39.99 лв. без ДДС
Изработка на печати Brother
 • Революционна фото технология,позволяваща изработка на печат за по - малко от час;
 • Високо качество на изображението от печата с разделителна способност 600 dpi;
 • При изработка на фирмен знак към цената на печата се добавя стойността на графичната обработка;
 • Необходим документ за изработване на печат е копие от съдебно решение за регистрация на фирмата (остава при нас);
 • Размери - 22 × 60 mm;
още купи
Изработка на печати Brother
33.50 лв. без ДДС
Изработка на печати Brother
 • Революционна фото технология, позволяваща изработка на печат за по - малко от час;
 • Високо качество на изображението от печата с разделителна способност 600 dpi;
 • При изработка на фирмен знак към цената на печата се добавя стойността на графичната обработка;
 • Необходим документ за изработване на печат е копие от съдебно решение за регистрация на фирмата (остава при нас);
 • В рамките на посочения срок услугата се извършва само в нашите търговски бизнес центрове;
 • Размери - 40 × 40 mm;
 • Срок на изработка-30 минути.
още купи
Изработка на печати Brother
35.99 лв. без ДДС
Изработка на печати Brother
 • Революционна фото технология, позволяваща изработка на печат за по-малко от час;
 • Високо качество на изображението от печата с разделителна способност 600 dpi;
 • При изработка на фирмен знак към цената на печата се добавя стойността на графичната обработка;
 • Необходим документ за изработване на печат е копие от съдебно решение за регистрация на фирмата (остава при нас);
 • Размери - 30 × 30 mm;
още купи
Изработка на печати Brother
28.99 лв. без ДДС
Изработка на печати Brother


 • Революционна фото технология,позволяваща изработка на печат за по - малко от час;
 • Високо качество на изображението от печата с разделителна способност 600 dpi;
 • При изработка на фирмен знак към цената на печата се добавя стойността на графичната обработка;
 • Необходим документ за изработване на печат е копие от съдебно решение за регистрация на фирмата (остава при нас);
 • Размери - 18 × 50 mm;

още купи
Изработка на печати Brother
27.60 лв. без ДДС

Продукти - Канцеларски материали